Logo Fundacja Bezdomnych

ADMINISTRATOR STRONY
www.kongresbudownictwa.pl

"Niechaj twe słowa będą nieustraszone: kto prosi nieśmiało, uczy odmowy."
(Seneka)
Logo Kongresu Budownictwa
Aktualności
Spór o programy
Ekspertyzy i opinie
Kasy mieszkanioweArchiwum
Konferencje i szkolenia
Dokumenty Kongresu
RóżneKontakt
Nowy adres Kongresu Budownictwa i Fundacji Bezdomnych:
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 175 paw.2 p.31
biuro@kongresbudownictwa.pl


Email

W 2017 ROKU STRONY KONGRESU BUDOWNIACTWA

www.kongresbudownictwa.pl
BYŁY OTWIERANE OKOŁO 700 TYSIĘCY RAZY

  (na podstawie danych wygenerowanych przez progam Webalizer)

  ZAPRASZAMY NA STRONY WSPÓŁPRACUJĄCYCH ORGANIZACJI I ZAPRZYJAŹNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTW
  Habitat
  www.habitat.pl
   
  Izba Projektowania Budowlanego

  www.ipb.org.pl
   
  Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
  www.kbin.org.pl
   
  Korporacja Przedsiębiorstw Budowlanych „UNI-BUD”
  www.kpbunibud.webpark.pl
   
  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
  www.oigd.com.pl
   
  Polska Izba Gospodarcza TBS
  www.izbatbs.pl
   
  Polska Izba Inżynierów Budownictwa
  www.piib.org.pl
   
  Polska Izba Konstrukcji Stalowych
  www.piks.atomnet.pl
   
  Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
  www.piphb.org
   
  Polskie Okna i Drzwi
  www.okna.org.pl
   
  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
  www.zgpzitb.org.pl
   
  Stowarzyszenie Architektów Polskich
  www.sarp.org.pl
   
  Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
  www.soi.fc.pl
   
  Towarzystwo Urbanistów Polskich
  www.tup.org.pl
   
  Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce
  www.uniasm.com.pl
   
  Związek Zawodowy Budowlani
  www.zzbudowlani.pl


  Logo Fakro
  www.fakro.pl


  Logo Tani Dom
  www.tanidom.waw.pl


  Zapraszamy do współpracy
  biuro@kongresbudownictwa.pl